• XARXA DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS DE SECUNDÀRIA DE GIRONA (XBESGI)

El curs 2010-11 el grup de treball de Biblioteques escolars de secundària de l’Alt Empordà hem creat una XARXA de Biblioteques Escolars de les Comarques Gironines a la que ens agradaria que us afegiu si coordineu biblioteques escolars de secundària. La finalitat de la xarxa és crear una plataforma a Girona de col·laboració de tots els coordinadors de biblioteques i compartir projectes educatius des de la biblioteca escolar de secundària. Per fer-ho cal posar-se en contacte amb les dues coordinadores de la Xarxa:fotos_biblioteca_092.jpgImagen1.jpg
........................Biblioteca INS Castelló d'Empúries ........................................................Biblioteca INS El Pedró de l'Escala.....................
..........................................................(Grup de Biblioteques escolars de secundària de l'Alt Empordà).....................................................

Missió de la biblioteca escolar en el context de l'ensenyament i l'aprenentatge per a tothom

La biblioteca escolar proporciona informació i idees que són fonamentals per a funcionar amb èxit en la nostra societat d'avui en dia, cada cop més basada en la informació i el coneixement. La biblioteca escolar dota els estudiants d'habilitats d'aprenentatge al llarg de la vida i desenvolupa la seva imaginació, permetent-los d'aquesta forma viure com a ciutadans responsables.

IFLA/UNESCO (2002). Directrius IFLA/UNESCO per a la biblioteca escolar [En línia]. Barcelona: Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, 2005.

<http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/SchoolLibraryGuidelines-ca.pdf> [Consulta: 13 març 2011]


La biblioteca escolar ha d’ajudar als alumnes a tenir competències en informació per a la promoció de la lectura seguint el model d’alfabetització informativa de la IFLA (2004) en:


Aquestes normes d’alfabetització en informació han de contemplar tres components bàsics: accés, avaluació i ús.

 • Accés: 1) Definició i articulació de la necessitat informativa. 2) Localització de la informació.

 • Avaluació: 3) Valoració de la informació. 4) Organització de la informació.

 • Ús: 5) Ús de la informació. 6) Comunicació i ús ètic de la informació.


L’alfabetització en informació és la capacitat per a l’accés, l’ús i la valoració de la informació. S’ha d’orientar cap a l’aprenentatge independent al llarg de la vida.

Un model d’alfabetitizació en informació dirigit a promocionar la lectura en el CRA (la biblioteca escolar en la sociedad del conocimiento) ha de contemplar:

  • Competències per a l’accés, l’ús i la valoració de la informació

  • Competències per a usar diferents modalitats de lectura

  • Competències per a l’aprenentatge col·laboratiu

  • Competències per a l’aprenentatge significatiu

  • Competències per a llegir en diferents suports

  • Competències per construir projectes de lectura amb diferents finalitats: llegir per necessitat, per interès o per plaer

  • Competències per a adaptar-se a diferents espais de lectura, presencials o virtuals

  • Competències per a l’ús ètic de la informació


L’objectiu principal ha de ser que la lectura sigui la porta cap a la informació i un instrument bàsic per construir coneixement i per a la comunicació. Altres objectius han de ser potenciar la pràctica de la lectura com a font d’aprenentatge i d’enriquiment, i com a font de perfeccionament personal, d’enriquiment i de plaer.


LAU, J. (2004). Directrices internacionales para la alfabetización informativa [En línia]. Veracruz: Universidad Veracruzana.
<http://bivir.uacj.mx/dhi/DoctosNacioInter/Docs/Directrices.pdf> [Consulta: 13 març 2011]

Membres de les Biblioteques escolars de la Xarxa de Biblioteques escolars de secundària de Girona (XBESGI)

Grup de Biblioteques escolars de secundària de l'Alt Empordà:


- INS CASTELLÓ D’EMPÚRIES. Coordinadora: Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque (erodri12@xtec.cat)- INS CENDRASSOS DE FIGUERES. Coordinadora: Rosa Reglà Tosquella (rregla@xtec.cat)
- INS ALEXANDRE DEULOFEU DE FIGUERES. Coordinadora: Rosa Mª Dalmau Roset (rdalmau2@xtec.cat)
- INS EL PEDRÓ DE L’ESCALA. Coordinadora: Margarita Vidal Jurado (mvidal33@xtec.cat)- INS LA JONQUERA. Coordinadora: Carme Puig Gual (cpuig125@xtec.cat)- INS LLANÇÀ. Persones de contacte: Virgínia Sindreu (vsindreu@xtec.cat) i Àngel Rico (arico3@xtec.cat)- INS NARCÍS MONTURIOL DE FIGUERES. Coordinadora: Gabriela Gómez Herráez (ggomez5@xtec.cat)- INS RAMON MUNTANER DE FIGUERES. Persona de contacte: Gurutze Irusta Marichalar (girusta@xtec.cat)- INS OLIVAR GRAN DE FIGUERES. Coordinadora: Roser Pagès Ansino (pagesansino@yahoo.es)


- INS COLL I RODÉS DE LLORET DE MAR. Persona de contacte: Maite Rodríguez Pacios (mrodri20@xtec.cat)

- INS FREDERIC MARTÍ CARRERAS DE PALAFRUGELL. Persona de contacte: Esperança Mallol Tomàs (emallol@xtec.cat)

- INS MONTILIVI DE GIRONA. Persona de contacte: Carme Carbó (ccarbo@iesmontilivi.net)

- INS SANTA EUGÈNIA DE GIRONA. Persona de contacte: Pere Martí (institut@isantaeugenia.cat)

- INS SA PALOMERA DE BLANES. Persona de contacte: Anna Ros Balagué (arosbalague@yahoo.es)

- INS VALLVERA DE SALT. Persona de contacte: Ruth Jou (rjou@xtec.cat)

- INS VIDRERES. Persona de contacte: Enriqueta Camps Mas (enriqueta.camps.mas@gmail.com)

- INS VILAFANT. Persona de contacte: Montserrat Juanola Pellicer (mjuanol6@xtec.cat)