Recent Changes

Sunday, August 7

 1. page Inici edited ... L’alfabetització en informació és la capacitat per a l’accés, l’ús i la valoració de la inform…
  ...
  L’alfabetització en informació és la capacitat per a l’accés, l’ús i la valoració de la informació. S’ha d’orientar cap a l’aprenentatge independent al llarg de la vida.
  Un model d’alfabetitizació en informació dirigit a promocionar la lectura en el CRA (la biblioteca escolar en la sociedad del conocimiento) ha de contemplar:
  ...
  de la informació.informació
  Competències per
  ...
  modalitats de lectura.lectura
  Competències per a l’aprenentatge col·laboratiu.col·laboratiu
  Competències per a l’aprenentatge significatiu.significatiu
  Competències per
  ...
  en diferents suports.suports
  Competències per
  ...
  o per paler.plaer
  Competències per
  ...
  presencials o virtuals.virtuals
  Competències per
  ...
  de la informació.informació
  L’objectiu principal ha de ser que la lectura sigui la porta cap a la informació i un instrument bàsic per construir coneixement i per a la comunicació. Altres objectius han de ser potenciar la pràctica de la lectura com a font d’aprenentatge i d’enriquiment, i com a font de perfeccionament personal, d’enriquiment i de plaer.
  LAU, J. (2004). Directrices internacionales para la alfabetización informativa [En línia]. Veracruz: Universidad Veracruzana.
  (view changes)
  8:23 am

Sunday, March 20

 1. user_add Emallol Emallol joined XBESGi
  12:34 pm

Wednesday, March 16

 1. user_add pmarti20 pmarti20 joined XBESGi
  1:17 am

Tuesday, March 15

 1. user_add fedeluque fedeluque joined XBESGi
  9:43 am

More